Masérský rekvalifikační kurz intenzivní

Délka kurzu:
3 týdny (150 hodin)

Cena kurzu:
8.000,- Kč

Termíny kurzů:

Přihláška do kurzu

Veškeré termíny naleznete v našem rezervačním systému.Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví. Akreditováno MŠMT ČR pod č.j.:097/2013-50. Masérský rekvalifikační kurz je jeden z nejdůležitějších v praxi maséra. Po jeho úspěšném absolvování můžete v tomto oboru podnikat nebo pracovat jako maséři.

Masérský rekvalifikační kurz patří mezi pilíře této profese. Pokud máte v plánu otevřít si vlastní masérské studio, nebo toužíte pracovat v oblasti regenerace tak se bez něj neobejdete. Masérský kurz probíhá ve velmi příjemném prostředí našich moderních učeben na Praze 2, pod dohledem zkušených lektorů z řad uznávaných masérů a fyzioterapeutů z dlouholetou praxí. Snažíme se o individuální přístup a kurzy pořádáme při komorní účasti a to do počtu maximálně 10 studentů. Nechceme být továrnou na velkovýrobnu masérů a jen tento maximální počet nám zajistí potřebnou kvalitu výuky na které si zakládáme. Proto jsou naše kurzy oblíbené mezi lidmi, které větší množství lidí stresuje a brání jim v možnosti soustředění a pohody. Díky tomu jsou naše rekvalifikační kurzy oblíbené i mezi lidmi z řad veřejně známých osob. Mezi naše úspěšné studenty tohoto kurzu se řadí i modelka Kateřina Průšová.

Chceme aby kurz nebyl jen nutností k získání živnosti ale aby vám přinesl rozhled a znalosti nejenom klasické masáže ale snažíme se frekventanty zasvětit i do tajů jiných masáží které jsou nezbytné pro úspěšnou praxi maséra.

Klademe velký důraz na to aby výuka neprobíhala ve stresujícím prostředí a aby informace které na kurzu získáte byli pro vás užitečné, práce vás bavila a aby se každý účastník na kurz těšil. Naši lektoři jsou zkušení terapeuté obrnění obrovskou trpělivostí, což je zárukou přátelské rodinné atmosféry na našich kurzech. Snažíme se ze všech sil aby pro vás byla škola nejen hrou ale aby získané vědomosti na kurzu ve vás probudili lásku k profesi, což je asi nejdůležitější předpoklad pro její vykonávání.

Intenzivní rekvalifikační kurz v sobě zahrnuje 150 hodin výuky. Tři týdny vždy pondělí až pátek plus dny navíc aby byl dodržen harmonogram 150 hodin.. Začátek kurzů je vždy v 09.00. a konec v 18.00.

Masérský rekvalifikační kurz je zakončen osvědčením o absolvování rekvalifikačního kurzu Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.

Připravíme vás tak důkladně na zkoušku profesní kvalifikace která se koná u nás, ve spolupráci s našimi autorizovanými osobami. Termíny autorizačních zkoušek se snažíme vždy sladit s potřebami a časovými dispozicemi účastníků kurzu.

Po úspěšném složení autorizované zkoušky obdržíte Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Zkouška se skládá z písemných testů, praktické a ústní zkoušky. Veškeré části zkoušky probíhají před odbornou komisí složenou z dvou autorizovaných osob. Cena zkoušky pro naše účastníky je 1 500,- Kč.